Ozge
  • 0

– – – Türkiye için baş önemi, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin içine aldığı hemen bütün topraklarda tam ve bütün Türk egemenliğini yeniden kurmasıydı. Aynı zamanda, uzun süreden beri bir aşağılık ve kölelik sembolü olarak görülen kapitülasyonlar kaldırıldı. Böylece Türkiye, I. Dünya Savaşı’nın yenilmiş devletleri arasında tek olarak, kendi perişanlığından ayağa kalkmayı başardı ve galipler tarafından kendisine dikte edilen barışı reddederek kendi şartlarının kabulünü sağladı.” Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse verilen bilgi doğru olur? A) Sevr Barış Antlaşması’nın B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin C) Ankara Antlaşması’nın D) Moskova Antlaşması’nın E) Lozan Barış Antlaşması’nın

  • 0
– – – Türkiye için baş önemi, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin içine aldığı hemen bütün topraklarda tam ve bütün Türk egemenliğini yeniden kurmasıydı. Aynı zamanda, uzun süreden beri bir aşağılık ve kölelik sembolü olarak görülen kapitülasyonlar kaldırıldı. Böylece Türkiye, I. Dünya Savaşı’nın yenilmiş devletleri arasında tek olarak, kendi perişanlığından ayağa kalkmayı başardı ve galipler tarafından kendisine dikte edilen barışı reddederek kendi şartlarının kabulünü sağladı.” Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse verilen bilgi doğru olur? A) Sevr Barış Antlaşması’nın B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin C) Ankara Antlaşması’nın D) Moskova Antlaşması’nın E) Lozan Barış Antlaşması’nın
Yeni Bir Yanıt Oluştur

Yeni Bir Yanıt Oluştur

1 Yanıt